Không đơn thuần là thưởng ngoạn cảnh đẹp, qúy vị sẽ được giao lưu, được trải nghiệm những giá trị thực tế. Đây là chương trình thiết kế riêng cho các nhà đầu tư / doanh nhân lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.


Toàn bộ chi phí sẽ được tài trợ khi ký hợp đồng đầu tư định cư Mỹ sau chuyến đi


Đăng ký để nhận lịch trình của chuyến đi:

* indicates required